Ikon för Rikstermbanken

uttagscykel

svensk term (rek.): uttagscykel
definition:

den tid det tar från att en materialuttagsrekvisition fåtts tills motsvarande material tagits ut från lager och transporterats till den plats där det avses användas

engelsk term (rek.): material issue cycle
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004