Ikon för Rikstermbanken

utjämningslager

svensk term (rek.): utjämningslager
definition:

lager som uppstår därför att produktionstakten under vissa perioder inte är den samma som utleveranstakten

anmärkning:

Syftet med ett utjämningslager är att kunna åstadkomma en utjämning av kapacitetsutnyttjandet genom att under perioder med låg utleveranstakt producera mot lager och under perioder med hög utleveranstakt leverera en del från det sålunda uppbyggda lagret. Dimensionering av utjämningslager innebär en avvägning mellan lagerhållningssärkostnader och kostnader för outnyttjad kapacitet.

engelsk term (rek.): levelling inventory
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004