Ikon för Rikstermbanken

utjämningskonstant

svensk term (rek.): utjämningskonstant
svensk term (acc.): alfafaktor
definition:

konstant som används i prognosmetodiken exponentiell utjämning

anmärkning:

Konstanten tillåts ha ett värde mellan 0 och 1. Ju större utjämningskonstant man använder, desto snabbare reagerar prognosen vid efterfrågeförändringar. Samtidigt blir den emellertid känslig mot slumpmässiga och mer tillfälliga efterfrågetoppar eller dalar. Val av lämplig utjämningskonstant blir därför en avvägning mellan krav på reaktionssnabbhet och stabilitet gentemot slumpfluktuationer. Vanligt använda värden på utjämningskonstanten ligger i intervallet 0. 05–0. 3.

engelsk term (rek.): smoothing constant
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004