Ikon för Rikstermbanken

utjämnad produktion

svensk term (rek.): utjämnad produktion
förklaring:

Utjämnad produktion innebär att man försöker åstadkomma ett konstant kapacitetsutnyttjande genom att producera man mot lager under lågsäsong och använda lager för att täcka en jämfört med tillgänglig kapacitet för stor efterfrågan under högsäsong.

engelsk term (rek.): levelled production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004