Ikon för Rikstermbanken

utbyte

svensk term (rek.): utbyte
definition:

mått på bortfall eller svinn under en tillverkningsprocess eller i en operation

anmärkning:

Det kan definieras som förhållandet mellan kvantitet ut från operationen och den ekvivalenta kvantiteten in till operationen. Utbyten under 100 % i en serie av operationssteg påverkar beläggningsberäkning, produktkalkylering och materialbehovsberäkning.

engelsk term (rek.): yield
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004