Ikon för Rikstermbanken

utbokning

svensk term (rek.): utbokning
definition:

lagerredovisningsfunktion som används i samband med utskrift av plocklista

anmärkning:

För att undvika att artikelkvantiteter som skrivits ut på en plocklista plockas till annat ändamål eller annan plocklista under tiden från plocklisteutskrift till inrapporterad plockning, uppdateras så kallade utbokade kvantiteter i lagerredovisningen. Efter rapporterad plockning sker en motsvarande minskning av summa utbokad kvantitet. Den kvantitet, som är tillgänglig för plockning i samband med plocklisteutskrift, är lika med saldo minus summa utbokad kvantitet.

engelsk term (rek.): allocation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004