Ikon för Rikstermbanken

underleverantör

svensk term (rek.): underleverantör
definition:

företag som sysslar med tillverkning av detaljer och halvfabrikat som är insatsvaror i ett annat företags produkter, dvs. kundföretagets produkter

anmärkning:

Jämfört med en legoleverantör svarar en underleverantör själv för materialförsörjningen.

engelsk term (rek.): supplier
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004