Ikon för Rikstermbanken

underleverans

svensk term (rek.): underleverans
förklaring:

Med underleverans menas att en kvantitet mindre än den som överenskommits enligt order levereras utan att det är fråga om en delleverans. I många fall regleras gränser för vad som är underleveranser i leveransavtal mellan involverade parter.

se även:
engelsk term (rek.): under delivery
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004