Ikon för Rikstermbanken

underhållsmässighet

svensk term (rek.): underhållsmässighet
definition:

Underhållsmässighet står för en egenskap hos en maskin eller annan produktionsresurs och innebär att den genom underhåll kan bibehållas i eller återställas till ett tillstånd där den kan utföra avsedda prestationer.

engelsk term (rek.): maintainability
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004