Ikon för Rikstermbanken

tyngdpunktsmetoden

svensk term (rek.): tyngdpunktsmetoden
definition:

metod för utvärdering och val av lokaliseringsort för fabrik eller centrallager med syfte att minimera distributionskostnaderna

engelsk term (rek.): center of gravity method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004