Ikon för Rikstermbanken

tvålådesystem

svensk term (rek.): tvålådesystem
förklaring:

Tvålådesystem är en benämning på ett fysiskt uppbyggt beställningspunktssystem. Principiellt delas lagret av en artikel upp i två delar som förvaras åtskilt. Ena delen innehåller en kvantitet som skall tillfredsställa efterfrågan från det att man fått en inleverans tills det är dags att placera nästa order. Den andra delen innehåller en kvantitet som skall täcka efterfrågan under leveranstiden. När den första delen av lagret tömts, placeras en ny order för lagerpåfyllnad.

engelsk term (rek.): two-bin system
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004