Ikon för Rikstermbanken

tvärfunktionell grupp

svensk term (rek.): tvärfunktionell grupp
definition:

grupp av individer från olika avdelningar eller funktioner i ett företag som arbetar tillsammans för att genomföra ett visst uppdrag eller projekt

engelsk term (rek.): cross-functional team
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004