Ikon för Rikstermbanken

turordningsplanering

svensk term (rek.): turordningsplanering
svensk term (acc.): sekvensering
definition:

planering av produktionsföljder i produktionsgrupper, dvs. fastställa i vilken följd olika order skall betjänas i en produktionsgrupp för att optimera något visst utförandemått, exempelvis minimera den totala genomloppstiden eller minimera medelförseningen relativt planerade färdigtidpunkter.

engelsk term (rek.): sequencing
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004