Ikon för Rikstermbanken

trumma-buffert-rep

svensk term (rek.): trumma-buffert-rep
svensk term (acc.): trummabuffertrep
definition:

metodik att styra produktion enligt den så kallade begränsningsteorin, Theory of constraints

anmärkning:

Trumman reglerar den produktionstakt som bestäms av systemets trånga sektioner. Bufferten svarar för den gardering mot osäkerhet i materialflödena som krävs för att säkerställa maximal produktion i systemets trånga sektioner. Repet representerar kommunikation och samordning av flödena mellan startoperationsgrupper och trånga sektioner.

engelsk term (rek.): drum-buffer-rope
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004