Ikon för Rikstermbanken

trevägskontroll

svensk term (rek.): trevägskontroll
förklaring:

När en leverantörsfaktura erhålls från leverantör skall den jämföras dels med den inköpsorder som ligger bakom leveransen och dels den leverans som erhållits, speciellt med avseende på kvantiteter och priser. Eftersom kontrollen omfattar vad som beställts, vad som erhållits och vad man skall betala för kallas denna kontroll ofta trevägskontroll.

engelsk term (rek.): three way matching
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004