Ikon för Rikstermbanken

trend

svensk term (rek.): trend
definition:

efterfrågeförändring som inte är av slumpmässig eller tillfällig natur utan som är systematisk och under viss tid bestående ökning eller minskning av efterfrågan per tidsenhet

anmärkning:

Den enklaste formen för trenduppskattning är att beräkna skillnaden mellan två på varandra följande prognosvärden. Trender kan också beräknas med hjälp av exponentiell utjämning.

engelsk term (rek.): trend
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004