Ikon för Rikstermbanken

transportkort

svensk term (rek.): transportkort
förklaring:

Ett transportkort är ett kort i arbetsordersatsen. Det används för att beordra transport av material från och till lager samt mellan produktionsgrupper för på varandra följande operationer.

engelsk term (rek.): transportation card
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004