Ikon för Rikstermbanken

transferlinje

svensk term (rek.): transferlinje
definition:

ett antal hel- eller halvautomatiska bearbetningsmaskiner som är sammankopplade via någon typ av transportutrustning, exempelvis en bandtransportör eller en industrirobot

anmärkning:

Bearbetningsobjektet förflyttas stegvis mellan maskinerna. Operatörens arbete består främst av laddning av material samt övervakning och kontroll.

exempel:

En transferlinje är ett exempel på en strikt flödesorienterad maskinuppställning.

engelsk term (rek.): transfer line
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004