Ikon för Rikstermbanken

transferkvantitet

svensk term (rek.): transferkvantitet
definition:

den kvantitet som transporteras vidare från en operations produktionsgrupp till nästa operations produktionsgrupp för fortsatt förädling

anmärkning:

Om transferkvantiteten är mindre än orderkvantiteten åstadkoms överlappning mellan de båda operationerna.

engelsk term (rek.): transfer quantity
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004