Ikon för Rikstermbanken

totalt produktivt underhåll

svensk term (rek.): totalt produktivt underhåll
förklaring:

Totalt produktivt underhåll är ett koncept för underhållsverksamhet som utvecklats i Japan och som kan sägas utgöra en del av en den japanska produktionsfilosofin. Dess bärande principer är dels att underhållsaktiviteter i största möjliga utsträckning skall utföras av den producerande verkstadspersonalen och dels att haverier och andra maskinavbrott i möjligaste mån bör elimineras genom förebyggande underhållsinsatser.

engelsk term (rek.): total productive maintenance
engelsk term (acc.): TPM
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004