Ikon för Rikstermbanken

total kvalitetsstyrning

svensk term (rek.): total kvalitetsstyrning
förklaring:

Total kvalitetsstyrning är ett koncept för kvalitetsutveckling som innebär att alla företagets funktioner beaktas och att alla anställda involveras i kvalitetsarbetet.

engelsk term (rek.): total quality control
engelsk term (acc.): TQC
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004