Ikon för Rikstermbanken

total kvalitetsledning

svensk term (rek.): total kvalitetsledning
definition:

ledningsfilosofi och strategi för att kvalitetsorientera ett företag

anmärkning:

Den karaktäriseras av en strävan att vara bäst i alla lednings- och affärsprocesser, att arbeta med ständiga förbättringar samt av att involvera alla i förbättringsarbetet.

engelsk term (rek.): total quality management
engelsk term (acc.): TQM
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004