Ikon för Rikstermbanken

tillverkningsorder

svensk term (rek.): tillverkningsorder
svenska termer (acc.): arbetsorder
produktionsorder
förklaring:

Tillverkningsorder är ett sammanhållande begrepp vid tillverkning av en artikel. Tillverkningsordern representerar det objekt mot vilket start- och färdigtidpunkter för tillverkningen anges, kvantitet att tillverka specificeras, återrapportering av tillverkningstider, materialåtgång och tillverkade antal sker samt det objekt mot vilket efterkalkyler görs.

engelsk term (rek.): manufacturing order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004