Ikon för Rikstermbanken

tillverkningsomkostnad

svensk term (rek.): tillverkningsomkostnad
svensk term (acc.): TO
definition:

kostnader för sådana resurser som används gemensamt för flera tillverkningsorder och produkter och som därför schablonmässigt måste fördelas, exempelvis med hjälp av fördelningsbasen direkt lön

exempel:

Som exempel på sådana kostnader kan nämnas lokalkostnader, avskrivningar och räntor för maskiner, kostnader för elektricitet och värme samt arbetsledningskostnader.

engelsk term (rek.): manufacturing overhead
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004