Ikon för Rikstermbanken

tillverkningsledtid

svensk term (rek.): tillverkningsledtid
definition:

den kalendertid som normalt krävs för att framställa en egentillverkad artikel

anmärkning:

Den består i allmänhet av en inplaneringstid på grund av beläggning, en administrativ tid samt den direkta genomloppstiden inklusive kötider i produktionen.

engelsk term (rek.): manufacturing lead time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004