Ikon för Rikstermbanken

tillverkningscell

svensk term (rek.): tillverkningscell
definition:

grupp av maskiner och/eller arbetsplatser som ur planerings- och uppföljningssynpunkt kan behandlas som en planeringspunkt och för vilken alla ingående bearbetningsmoment kan behandlas som en operation

anmärkning:

De detaljer som tillverkas är så långt möjligt färdigtillverkade inom cellen. En tillverkningscell kan behandlas som en målstyrd enhet. En flödesgrupp är ett exempel på en tillverkningscell.

engelsk term (rek.): manufacturing cell
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004