Ikon för Rikstermbanken

tillverka-mot-order

svensk term (rek.): tillverka-mot-order
definition:

tillverkningstyp som innebär att montering/sluttillverkning och i viss utsträckning detaljtillverkning sker mot kundorderspecifikationer

anmärkning:

Kundorderpunkten ligger följaktligen på strukturnivå 2 eller lägre.

engelsk term (rek.): make-to-order
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004