Ikon för Rikstermbanken

tillkommer/avgår-struktur

svensk term (rek.): tillkommer/avgår-struktur
förklaring:

Vid den metodik för att skapa kundorderspecifika varianter som heter grundutförande med tillbehör skapas varianterna genom att lägga till och ta bort artiklar i grundutförandets produktstruktur. Strukturer som används för att åstadkomma detta kallas tillkommer/avgår-strukturer.

engelsk term (rek.): add/delete bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004