Ikon för Rikstermbanken

tillgångsfördelning

svensk term (rek.): tillgångsfördelning
förklaring:

Vid bristsituationer i ett centrallager kan det vara önskvärt att fördela de kvantiteter som finns på de olika försörjda distributionslagerna så att alla behandlas likvärdigt. Detta kallas tillgångsfördelning och innebär förenklat att tillgängliga kvantiteter fördelas så att alla distributionslager uppnår samma täcktid.

engelsk term (rek.): fair share allocation
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004