Ikon för Rikstermbanken

tillgänglighetsgrad

svensk term (rek.): tillgänglighetsgrad
förklaring:

Tillgänglighetsgraden för en produktionsresurs är ett mått på i vilken utsträckning den är disponibel för att producera. Tillgänglighetsgraden definieras som tillgänglig tid för produktion i förhållande till bruttotid för produktion, där tillgänglig tid är lika med bruttotid minus tid som bortfaller på grund av olika slag av driftstillestånd. En produktionsresurs utnyttjningsgrad är lika med tillgänglighetsgraden gånger aktiveringsgraden.

engelsk term (rek.): degree of accessibility
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004