Ikon för Rikstermbanken

tillgänglighet

svensk term (rek.): tillgänglighet
förklaring:

Tillgänglighet är ett begrepp inom underhållsområdet. Det står för sannolikheten att en viss resurs vid en godtycklig tidpunkt inom ett givet tidsintervall är tillgänglig att användas på förväntat sätt och med förväntad funktionalitet.

engelsk term (rek.): accessibility
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004