Ikon för Rikstermbanken

tidsvariant partiformningsmetod

svensk term (rek.): tidsvariant partiformningsmetod
definition:

partiformningsmetod som genererar nya orderkvantiteter vid varje beordringstillfälle

anmärkning:

Dess motsats är tidsinvarianta partiformningsmetoder, dvs. metoder vars genererade orderkvantiteter används oförändrade under lång tid, exempelvis ett år. Minsta totalkostnadsmetoden är ett exempel på en tidsvariant partiformningsmetod medan kvadratrotsformeln är ett exempel på en tidsinvariant metod.

engelsk term (rek.): time-variant lot sizing method
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004