Ikon för Rikstermbanken

tidskonkurrens

svensk term (rek.): tidskonkurrens
definition:

företagsstrategi som betraktar sänkning av ledtider till kund och reduktion av ledtidvariationer som det viktigaste medlet för att öka konkurrensförmågan.

anmärkning:

Strategin är nära förknippad med ett processorienterat angreppssätt för att effektivisera företags verksamhet.

engelsk term (rek.): time-based competition
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004