Ikon för Rikstermbanken

tidsgräns

svensk term (rek.): tidsgräns
förklaring:

Tidsgräns är en benämningen för en typ av parametrar som används i materialplaneringssammanhang för att styra planeringsfunktionerna. Exempelvis kan man låta en tidsgränsparameter sätta en gräns för med vilken framförhållning man som högst vill acceptera automatiska omplaneringar av uteliggande order. Ett annat exempel på tidsgräns är den tidsgräns inom vilken man endast beaktar behov från reservationer och sålunda inte prognosbehov.

engelsk term (rek.): time fence
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004