Ikon för Rikstermbanken

tidsfasad beställningspunkt

svensk term (rek.): tidsfasad beställningspunkt
förklaring:

Tidsfasad beställningspunkt är en variant av ett beställningspunktssystem som tar hänsyn till inneliggande reservationer och beräknar tidsfördelade lagertillgångar och nettobehov. Beställningsinitiering sker när saldot beräknas underskrida säkerhetslagret och denna tidpunkt inträffar inom aktuellt datum plus återanskaffningstid.

engelsk term (rek.): time-phased order point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004