Ikon för Rikstermbanken

tid till marknad

svensk term (rek.): tid till marknad
definition:

den kalendertid det tar från produktidé till marknadsföringsbar och levererbar produkt

engelsk term (rek.): time-to-market
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004