Ikon för Rikstermbanken

täcktid

svensk term (rek.): täcktid
förklaring:

Täcktid är ett begrepp som avser hur länge ett lager kan beräknas täcka aktuella behov. Beräkningsmässigt är täcktiden lika med saldo dividerat med efterfrågan per tidsenhet. Saldot kan alternativt avse saldo med eller utan avdrag för säkerhetslager.

engelsk term (rek.): run-out time
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004