Ikon för Rikstermbanken

systemnervositet

svensk term (rek.): systemnervositet
förklaring:

Systemnervositet är en beteckning för en egenskap i materialbehovsplaneringssystem. Det innebär att systemet överreagerar på transaktionsförändringar och blir överkänsligt ur praktisk användarsynpunkt. Som exempel på utslag av systemnervositet kan nämnas att omplaneringsförslag om senareläggning och tidigareläggning av en och samma order kan komma med korta mellanrum. För att eliminera problem med systemnervositet bygger man ofta in olika former av dämpningsfunktioner.

engelsk term (rek.): system nervousness
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004