Ikon för Rikstermbanken

systemleverantör

svensk term (rek.): systemleverantör
definition:

underleverantör som svarar för leverans av kompletta delsammanställningar eller delsystem i en produkt och inte endast enstaka detaljer eller komponenter

anmärkning:

Systemleverantörer medverkar ofta i kundföretagets produktutveckling som en del av sitt underleverantörsåtagande.

engelsk term (rek.): system supplier
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004