Ikon för Rikstermbanken

systematisk avvikelse

svensk term (rek.): systematisk avvikelse
förklaring:

Systematisk avvikelse är en term som används i prognossammanhang som ett mått på hur mycket en prognos i medeltal ligger systematiskt för högt eller för lågt jämfört med den verkliga efterfrågan.

engelsk term (rek.): bias
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004