Ikon för Rikstermbanken

synkroniserad produktion

svensk term (rek.): synkroniserad produktion
förklaring:

Synkroniserad produktion innebär att tillverkning av artiklar på en strukturnivå är kopplad till behov av och i takt med tillverkning av artiklar på överliggande strukturnivå. I sin förlängning kan synkroniseringen av materialflöden också innefatta verksamheter hos kunder och leverantörer. Synkroniserade produktion är också en produktionsfilosofi som omfattar ett regelverk för hur effektiv produktion skall åstadkommas. Mest väsentligt i denna filosofi är att varje aktivitet på lokal nivå skall värderas utifrån dess inverkan på företagsglobala mål. Synsättet bakom synkroniserad produktion har nära samband med Eli Goldratts begränsningsteori.

engelsk term (rek.): synchronized production
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004