Ikon för Rikstermbanken

supply chain management

svensk term (rek.): supply chain management
förklaring:

Supply chain management är ett engelskspråkigt begrepp som avser strategiska och operativa processer för att administrera materialflöden i försörjningskedjor, speciellt med syfte att integrera kunders och leverantörers verksamheter. Supply chain management representerar också ett processorienterat helhetssynsätt på värdeförädlingen i hela kedjan från råmaterialleverantör, via tillverkare och distributör, till den slutlige konsumerande kunden.

engelsk term (rek.): supply chain management
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004