Ikon för Rikstermbanken

summerad består-av

svensk term (rek.): summerad består-av
definition:

strukturanalys som visar det summerade behovet av samtliga artiklar som ingår i en viss sammansatt artikel eller produkt

anmärkning:

Även om en artikel ingår i flera olika strukturgrenar på olika strukturnivåer, presenteras den endast en gång med den sammanlagda behovskvantiteten i den summerade består-av-analysen.

se även:
engelsk term (rek.): summarized bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004