Ikon för Rikstermbanken

subjektiv prognos

svensk term (rek.): subjektiv prognos
definition:

prognos som är helt framställd genom bedömningar och uppskattningar av personer som är insatta i de förhållanden som skall prognostiseras

anmärkning:

Prognoserna bygger i princip inte på formella beräkningar från historiskt utfall.

engelsk term (rek.): subjective forecast
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004