Ikon för Rikstermbanken

styrgräns

svensk term (rek.): styrgräns
svensk term (acc.): kontrollgräns
förklaring:

Styrgräns är ett begrepp som används vid statistisk processtyrning. Styrgränserna, en undre och en övre, anger inom vilket intervall mätvärdet för en process kvalitetsindikator måste befinna sig för att processen skall vara under statistisk kontroll.

engelsk term (rek.): control limit
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004