Ikon för Rikstermbanken

styrdiagram

svensk term (rek.): styrdiagram
svensk term (acc.): kontrolldiagram
definition:

grafisk illustration av processtyrning

anmärkning:

Erhållna värden från gjorda observationer ritas in i en graf som också innehåller bland annat processmedelvärde samt övre och undre styrgränser.

engelsk term (rek.): control chart
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004