Ikon för Rikstermbanken

styrande maskin

svensk term (rek.): styrande maskin
förklaring:

Flödesgrupper och produktionsceller byggs ofta upp av en eller enstaka så kallade styrande maskiner. En i gruppen styrande maskin karaktäriseras av att oftast representera ett högt anskaffningspris, vara ur beläggningssynpunkt trång sektion i gruppen och/eller arbeta med hög utnyttjningsgrad. Det är den maskin i gruppen som beläggningsplanering och genomloppsplanering inriktas på.

engelsk term (rek.): governing machine
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004