Ikon för Rikstermbanken

stycktid

svensk term (rek.): stycktid
definition:

produktionstid per enhet för ett operationssteg

anmärkning:

Den kan definieras som cykeltiden för tillverkning av en enhet i en produktionsgrupp.

engelsk term (rek.): run time per unit
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004