Ikon för Rikstermbanken

stycklista (2)

svensk term (rek.): stycklista (2)
definition:

förteckning av i en ritning ingående detaljer, komponenter, råmaterial och halvfabrikat

anmärkning:

Den förekommer i detta sammanhang antingen som del av ritningen, fast stycklista, eller på ett separat dokument, lös stycklista.

 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004