Ikon för Rikstermbanken

strukturtyp

svensk term (rek.): strukturtyp
förklaring:

Ett strukturregister kan innehålla olika typer av strukturer. Varje strukturtyp är avsedd för ett speciellt användningsområde. Bland vanligen förekommande strukturtyper kan nämnas produktionsstruktur, konstruktionsstruktur, reservdelsstruktur och prognosstruktur.

engelsk term (rek.): type of bill of material
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004